En ideologi typisk för Mu´tazilah

´Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î (d. 1422)

Qam´-ul-Mu´ânid, sid. 357-358

Fråga: Hur lyder domen för den person som inte godtar dogmatiska hadither som återberättas av enstaka återberättare (حديث الآحاد)?

Svar: Han är vilsen och vilseledande. Ideologin är typisk för Mu´tazilah. De lärde har talat om den. Imâm ash-Shâfi´î har behandlat den i ”ar-Risâlah”. Imâm al-Bukhârî har gjort detsamma i ”al-Musnad as-Sahîh”. Också Ibn-ul-Qayyim har skrivit om ämnet i ”as-Sawâ´iq al-Mursalah”. Allâh (´azza wa djall) sade:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Tag alltså emot vad sändebudet ger er och avstå från det som han nekar er; och frukta Allâh; Allâh straffar med stränghet.”1

مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

Den som lyder sändebudet lyder Allâh; och den som vänder honom ryggen så är du inte sänd att vaka över dem.”2

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sände enstaka budbärare. Allâh (´azza wa djall) sände enstaka sändebud. De lärde har koll på frågan. De som kallar till förkastning av hadither som återberättas av enstaka återberättare kallar till förkastning av Allâhs föreskrift. Ty de flesta haditherna är faktiskt återberättade av enstaka återberättare. Det är som sagt typiskt för Mu´tazilah eller kanske till och med för ateister.

159:7

24:80