En hycklares kännetecken

al-Bukhârî sade:

34 – Qabîsah bin ´Uqbah berättade för oss: Sufyân berättade för oss, från al-A´mash, från ´Abdullâh bin Murrah, från Masrûq, från ´Abdullâh bin ´Amr som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som besitter [följande] fyra drag är en riktig hycklare och den som bara har ett drag har en hycklares drag till dess att han lämnar det; när han tar på sig ett ansvar, bedrar han, när han talar, ljuger han, när han lovar, bryter han löftet och när han disputerar, syndar han.”

Dessa drag kännetecknar en hycklare med ett praktiskt hyckleri (Nifâq ´Amalî) och inget trosrelaterat hyckleri (Nifâq I´tqâdî). Dock visar många hycklare med ett trosrelaterat hyckleri dessa drag. På deras uppenbara handlingar kommer dessa fyra drag fram som tyder på deras hyckleri.

1 – När han tar på sig ett ansvar, bedrar han. Detta gäller alla ansvar. Det kan beröra egendomar, heder, hemligt tal, barnuppfostran och annat.

2 – När han talar, ljuger han. En lögn är ett tal som skiljer sig från sanningen. Till hans uppenbara handlingar hör att han ljuger när han talar. Du ser hur han alltid ljuger när han talar.

3 – När han lovar, bryter han löftet. Till det hör avtal med de otrogna. Det är förbjudet att bryta dem så länge de själva inte bryter det. Och om vi befarar att de skall bryta avtalet, bemöter vi dem likgiltigt. I det fallet säger vi upp fördraget så att vi är jämställda.

4 – När han disputerar, syndar han. Om han disputerar med någon om en rättighet syndar han. Det betyder att han bedrar, förnekar sin skyldighet och hävdar något han inte har rätt till. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade att den som svär lögnaktigt vid Allâh varefter han beslagtar en muslims egendom orättvist träffar Allâh när Han är arg på honom1.

Syftet med benämningen av dessa drag är en varning och att praktiskt hyckleri kan leda till trosrelaterat hyckleri.

1al-Bukhârî (7445) och Muslim (220).