En hustrus gnat är ett evigt takdropp

Ordspråksboken 19:13

13En dåraktig son är sin fars olycka,

en hustrus gnat ett evigt takdropp.

14Gods och guld ärvs från fäderna,

men en duglig hustru är en skänk från Herren.