En Hizbîs vän är själv en Hizbî

al-Halabî sade:

”Meningsskiljaktigheten kan handla om att vi – trots att vi har anmärkningar på Abûl-Hasan och al-Maghrâwî och trots att vi har tagit upp vissa frågor med dem – inte tar ut dem ur Salafiyyah. Det är en annan fråga.”

Varför har ni inte tagit ut dem ur Salafiyyah när deras innovationer är så klara och grova? Läs flygbladet om al-Maghrâwî som refererar till hans kassettband så framstår det klart och tydligt att han är en bränd Khâridjî. Beträffande al-Ma’ribî, så besitter han andra innovationer. Han är även al-Maghrâwîs vän. Är det hädanefter så oklart att ni tvekar på att de inte tillhör Salafiyyah?

Vad annars är Khawâridjs ideologi?Är det inte Takfîr på muslimerna? Är det inte att tillåta muslimernas liv, egendomar och heder missbrukas? Tillät de inte att ´Uthmâns (radhiya Allâhu ´anh) liv släcks? Tillät de inte att ´Alîs (radhiya Allâhu ´anh) liv släcks? Tillät de inte att ´Abdullâh bin Khabbâbs (radhiya Allâhu ´anh) liv släcks? Skar de inte upp hans gravida slavinnas mage? Utsågs inte al-Muhallab bin Abî Sufrah till krig mot Khawâridjs på Banû Umayyahs tid? Gjorde inte Khawâridj uppror upprepande gånger på Banûl-´Abbâs tid? Har de inte alltid tillåtit de bästa människornas liv att släckas? Ser ni inte all extremism, Takfîr och sprängattentat som äger rum nu? Läs böckerna som har skrivit ned Salafs rapporteringar. Kan ni finna någon från Salaf inkludera Khawâridj till Salafs metodik och Salafiyyûn? Eller har de fördömt dem, kritiserat dem och betraktat dem i form av de värsta innovatörerna?