En Hizbîs kännetecken

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Madjmû´-ul-Fatâwâ (1/161-162)

Fråga: Vi har hört att vissa lärde säger att varje Hizbî inte är innovatör. Vad är skillnaden mellan dem?

Svar: Jag anser att Hizbiyyûn är innovatörer. Vissa Hizbiyyûn kan vara värre än andra innovatörer. En Hizbîs kall undkommer inte paradoxer, det undkommer inte krigföring mot Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah och det undkommer inte kärlek för Ahl-ul-Bid´a och osanningsenliga. Dagens sekter blandar alla möjliga innovatörer och villfarna människor. Jag känner inte till att någon sekt saknar innovationer och villfarelse. Hur kan de blandas med innovatörer, älska dem, stödja dem och marknadsföra deras metodik som bekrigar Allâhs sanna metodik? Hur kan en sådan person vara Sunnî och Salafî?

Saker och ting behöver begrundas. Sektväsen är mycket farligt. De värsta enligt mig är de som kallar sig för Salafiyyûn och är antingen med al-Ikhwân al-Muslimûn eller också med Djamâ´at-ut-Tablîgh. Sådana människor förtjänar att sättas på plats och förödmjukas mer än någon annan. Jag anser att de inte är ärliga när de tillskriver sig Salafiyyah. Den som är ärlig blandas inte med Ahl-ul-Bid´a, umgås inte med dem, stödjer inte dem, älskar inte dem – inte heller är han fientlig mot Ahl-us-Sunnah. Det bevisar att deras kall är oärligt.

Varför ska en person som nöjer sig med Salafs metodik, känner den och vet att den är Allâhs religion lämna den och dess folk, bekriga dem och bekämpa dem? Varför ska han sluta sig till deras osanningsenliga motståndare? Jag anser alltså att en Hizbî är innovatör, vare sig de vill eller inte. De har många egenskaper som gör dem värre än många andra Ahl-ul-Bid´a. Akta er därför för att sluta er till någon annan grupp än den som färdas på profeternas och sändebudens (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam) väg sett till dogm, kall, metodik, kärlek och hat. Den hårdast knutna knuten är kärlek och hat för Allâhs sak. Hur kan en person vara Salafî om han hatar dem, hyser fientlighet mot dem, bekämpar deras metodik, lockar från den och varnar för den? Hur kan en sådan person vara från Ahl-us-Sunnah?