En Herre som gör vad Han vill

Shaykh och Imâm Abû Bakr Ahmad bin Muhammad bin Hârûn al-Khallâl sade i sin bok ”as-Sunnah”: Abû Bakr al-Athram berättade för oss: Ibrâhîm bin al-Hârith al-´Abbâdî berättade för oss: al-Layth bin Yahyâ berättade för oss: Jag hörde Ibrâhîm bin al-Ash´ath säga: Abû Bakr, al-Fudhayls kollega, sade: Jag hörde al-Fudhayl bin ´Iyâdh säga:

”Det tillkommer inte oss att tänka på hur Allâh är. Allâh (ta´âlâ) har ju beskrivit Sig själv å det klaraste sättet och sagt:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ  لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

”Säg: ”Han är Allâh – En, Allâh, den Fullkomlige, den av skapelsen Oberoende, av vilken alla beror. Han har inte avlat och inte blivit avlad, och ingen finns som kan liknas vid Honom.”1

Ingen egenskap är klarare än den Han beskriver Sig själv med. Alla egenskaper som nedstigningen, skrattet, skrytet och tittningen sker som Han vill; Han stiger ned som Han vill, Han skryter som Han vill, Han skrattar som Han vill, Han tittar som Han vill. Det tillkommer alltså inte oss att tänka på hur allt det sker. Så om en Djahmî säger att han hädar en Herre som lämnar Sin plats, ska du säga till honom att du tror på en Herre som gör vad Han vill.”

Flera lärde, däribland al-Bukhârî i ”Khalqu Af´âl-il-´Ibâd, har framfört det från al-Fudhayl. En annan är Shaykh-ul-Islâm i boken ”al-Fârûq” där han sade: Yahyâ bin ´Ammâr berättade för mig: Min fader berättade för mig: Yûsuf bin Ya´qûb berättade för oss: Haramî bin ´Alî al-Bukhârî och Hâni’ bin an-Nadhr berättade för oss, från al-Fudhayl.

1112:1-4