En grupp okunniga offer

Många som har det här tankesättet är okunniga. De har lurats på grund av sin nedsatta kunskap och insyn. Därför har de tagit till sig dessa Takfîrî-åsikter från en grupp som antar denna metodik för att leva upp till sina tvetydiga motiv. De har kommit med dessa tankesätt för att bedra människor med nedsatt kunskap, förståelse och insyn. Varenda en som känner någon tro på detta vis är skyldig att påminna honom om Allâh och förklara för honom hur falsk hans ideologi och metodik är.

Om han tar till sig och återvänder till sitt sunda förnuft, är målet nått. Om han inte tar till sig och i stället fortsätter med sin falskhet, skall man inte låta dem förstöra våra ungdomars religion. Takfîrî-ideologin är syndig och dålig. Den motiveras av folk som vill skada samfundet. Därav gör det allt för att uppnå sitt mål.

Jag råder mina bröder att akta sig för all propaganda som gör Takfîr på de muslimska samhällena och manar till uppror mot ledarna och våld mot muslimerna. Likaså råder jag dem som ger utslag till dessa människor att frukta Allâh för sin egen skull, för muslimernas skull och de muslimska samhällenas skull. De skall veta att detta är Ahl-ul-Bid´as väg.

Salaf var för långt bort och för sunda för att följa denna syndiga väg. De brukade mana människorna till att lyssna, lyda och härda med ledarna om de så skulle vara orättvisa eller tyranniska. De brukade förbjuda uppror mot ledarna för att skona muslimernas liv och ena dem. Frukta Allâh för muslimernas skull! Akta er för Allâhs vrede och straff!

Muslimerna är skyldiga att akta sig för och varna för den som ger okunniga utslag och inte ångrar sig. Må Allâh skydda muslimerna mot all ondska och alla prövningar, uppenbara som dolda