En generös och rättvis Herre

Imâm Muhammad al-Amîn ash-Shanqîtî (d. 1393)

Adhwâ’-ul-Bayân (4/450-451)

Helt klart har Allâh försett slaven med förmåga och vilja med vilka denne förmår att handla och utelämna. Därefter avleder Allâh med Sin förmåga och vilja slavens förmåga och vilja till det Han alltid har vetat. Följaktligen gör slaven sin handling villigt och frivilligt och inte alls påtvingat och motvilligt. Inte heller handlar slaven självständigt utan Allâhs förmåga och vilja. Som Allâh (ta´âlâ) sade:

وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

Men ni kan bara vilja om Allâh, skapelsernas Herre, vill.”1

Debatten mellan Abû Ishâq al-Isfarâyînî och ´Abdul-Djabbâr al-Mu´tazilî klargör det ytterligare. ´Abdul-Djabbâr sade: ”Fri från brister är Han som frigjort Sig alla oförskämdheter.” Han syftade på att stöld och otukt inte sker med Allâhs vilja, ty enligt honom kan Allâh inte vilja något sådant. Då sade Abû Ishâq: ”Ett sant ord men en osann agenda. Fri från brister är Han i Vars herravälde inget sker utan Hans vilja.” ´Abdul-Djabbâr sade: ”Anser du att Han vill att jag gör något och sedan straffar mig för det?” Abû Ishâq sade: ”Anser du att du handlar mot Hans vilja? Är du Herren och Han slaven?” ´Abdul-Djabbâr sade: ”Anser du att Han har behandlat mig väl eller dåligt om Han kallar mig till vägledning men dömer mig till villfarelse, kallar på mig för att sedan stänga dörren framför mig?” Abû Ishâq sade: ”Om det Han berövar dig på är din obligatoriska rätt, så har Han varit orättvis mot dig och behandlat dig dåligt – fjärran är Allâh från något sådant! Och om det hör till Hans suveräna herravälde, så är det generöst om Han ger det till dig och rättvist om Han inte ger det till dig.” ´Abdul-Djabbâr blev tyst. Åhörarna sade: ”Vid Allâh! Det argumentet saknar motargument!”

181:29