En gåva på köpet

Fråga: Idag finns det tävlingar, gåvor och kampanjer i samband med inköp av varor. Hur lyder regeln för det som är lovligt och olovligt?

Svar: Regeln är att det är okej om försäljaren inte höjer varans pris på grund av gåvan. Dock är det förbjudet för köparen att köpa varan om han bara vill ha gåvan och inte själva varan. Ty hans avsikt är gåvan och inte varan. Det är som sagt två faktorer som behandlas:

1 – Försäljaren som ger gåvan. Det är okej förutsatt att varans pris inte höjs.

2 – Köparen. Det är okej att han köper varan och tar gåvan om hans syfte är varan och inte gåvan. Jag har hört hur vissa har köpt mjölk för gåvans skull. Så fort de har köpt mjölken häller de ut den. Det är förbjudet. Så lyder regeln.