En gåva från Allâh att inte tillhöra Ahl-ul-Bid´a

Ya´lâ bin ´Ubayd rapporterade från al-A´mash, från Mudjâhid som sade:

”Jag vet inte vilken gåva som är störst av att Allâh har väglett mig till islam eller skonat mig från dessa lustar.”

Som exempelvis Râfidhah, Qadariyyah och Djahmiyyah.