En gång boende alltid boende

Du bestryker dina strumpor som boende. Därefter börjar du resa. Därefter återvänder du till din hemstad. Under den här tiden bestryker du ett dygn.

Var du resande eller boende när du påbörjade din bestrykning?

Åhörare: Boende.

al-Albânî: Samma svar där. Du vill säga att du påbörjade bestrykningen som boende. Därefter reste du och stannade en vecka i den nya orten. Samma svar igen. Därefter skall du ta av dig strumporna. När du sedermera tvår du dig på nytt och tar på dig strumporna, får du bestryka dem i tre dygn.