En gammal Sûfî till granne

Fråga: Jag har en gammal granne som är Sûfî. Han reser till fromma människors gravar och närvarar vid Sûfiyyahs träffar. Skall jag hälsa på honom med fredshälsningen?

Svar: Klargör för honom. Klargör för honom att det är villfarelse och otillåtet och att han är inför döden. Berätta för honom att han måste ångra sig snabbt inför Allâh, dyrka Allâh uppriktigt, ta avstånd från Tasawwuf eftersom det är en innovation och hålla fast vid Sunnah. Klargör det för honom och råd honom. Antingen tar han emot det eller också lämnar du honom; umgås inte med honom och gå inte till honom.