En ful innovation och inte en god väg

Fråga: Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som föreskriver en god väg i islam belönas för den och för den som praktiserar den fram till Domedagen.”

Somliga Ahl-ul-Bid´a argumenterar med den hadîthen för att deras ritualer hör till de goda vägarna som för dem närmare Allâh. Hur avvisas det?

Svar: De tillhör inte alls de goda vägarna; de tillhör de fula innovationerna. I vilket sammanhang nämndes hadîthen?

Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) uppmanade till välgörenhet efter att en grupp behövande människor hade anlänt. Han befallde Bilâl att kalla till bön varpå han bad med dem. Därefter uppmanade han dem till välgörenhet. En man som var på plats gick och hämtade en påse silver som var så tung att han knappt kunde hålla i den och lade den framför sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sken upp av glädje och sade:

”Den som föreskriver en god väg i islam belönas för den och för den som praktiserar den fram till Domedagen.”

De andra tog då efter honom och kom med sina bistånd. Den här mannen föreskrev välgörenhet åt dem. Det är betydelsen av hadîthen:

”Den som föreskriver en god väg i islam belönas för den och för den som praktiserar den fram till Domedagen.”

Det vill säga återupplivar en väg som har lämnats eller försummats av människorna.