En fru ska vara vacker, mild och vänlig i sitt tal

Jesus Syraks vishet 36:20

http://www.bibeln.se/las/2k/syr

20Magen smälter vilken mat som helst,

men somlig mat är bättre än annan.

21Gommen känner smaken av vilt,

likaså känner ett klokt hjärta igen lögnen.

22Den som är bakslug vållar elände,

men en erfaren man kan ge honom vad han förtjänar.

23Kvinnan får ta vilken man som helst,

men den ena flickan är bättre än den andra.

24En vacker hustru gör mannens uppsyn glad

och är förmer än allt en man kan begära.

25Om hon är mild och vänlig i sitt tal

går mannens lycka över mänskliga mått.

26Den som tar sig en hustru får det första han behöver:

den rätta hjälpen, en pelare till stöd.

27Finns inget stängsel blir gården plundrad,

finns ingen hustru får man lida den rotlöses kval.

28Ty vem har förtroende för en tjuvaktig landstrykare,

som flackar omkring från stad till stad?

Så går det den som saknar hem

och tar in var som helst när natten kommer.