En from man som bojkottade Ahl-ul-Bid´a

487 – Muthannâ bin Djâmi´ Abûl-Hasan al-Anbârî.

Jag läste i Abû Bakr al-Khallâls bok:

”Muthannâ var from, en man av status hos Bishr bin al-Hârith och ´Abdul-Wahhâb al-Warrâq. Det sägs att hans böner var bönhörda. Hans dogm var att undvika och ta avstånd från Ahl-ul-Bid´a. Abû ´Abdillâh kände till hans status och rätt. Han framförde fina frågor från honom i ”al-Masâ’il”.