En fredagspredikan räcker inte

Fråga: Predikanten håller bara en fredagspredikan och ber därefter. Är bönen giltig?

Svar: Nej. Den är inte giltig. Det krävs två predikningar. De lärda säger att de två predikningarna ersätter två Raka´ât. Egentligen är det Dhuhr som skall bes.