En föreskriven kondoleans

Brev

بسم الله الرحمن الرحيم

و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته

Föreskriven kondoleans går ut på att lugna personen som har förlorat en anhörig eller vän och säga följande till honom:

اصبر و احتسب، فإن لله ما أخذ، و له ما أبقى، و كل شيء عنده بأجل مسمى

”Härda och räkna med Allâhs belöning. Allâhs är det som Han har tagit och det som Han har lämnat och allting varar hos Honom till en viss tidpunkt.”

Därtill skall man veta att:

Det finns inte en muslim som drabbas av en olycka och säger:

إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها

Vi tillhör Allâh och till Honom skall vi återvända. Allâh! Belöna mig i min olycka och ge mig något ännu bättre efteråt.”

utan att Allâh belönar honom i hans olycka och ger honom något ännu bättre efteråt.”1

Angående de i frågan omnämnda samlingarna, så hör de inte till Salafs (radhiya Allâhu ´anhum) praxis. Således skall vi inte praktisera dem. Faktum är att Djarîr bin ´Abdillâh al-Badjalî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Vi brukade anse samlingar och matlagningar hos den dödes familj efter hans begravning vara jämmer.”2

Sålunda är studenterna och de lärda ålagda att klarlägga för människorna föreskriven praxis i saken och varna dem för allt som går emot den, så att de kan anamma den korrekta metoden.

1415/10/16

1Muslim (918).

2Ahmad (2/204) och Ibn Mâdjah (1612). ash-Shawkânî sade:

”Dess berättarkedja är autentisk.” (Nayl-ul-Awtâr)