En föreskrift, en levnadsregel

Imâm Muhammad bin ´Alî ash-Shawkânî (d. 1250)

Fath-ul-Qadîr (2/71)

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَآ آتَاكُم

För var och en av er har Vi fastställt en lag och en levnadsregel. Om Allâh hade velat hade Han helt visst gjort er till ett enda samfund, men det var Hans vilja att sätta er på prov genom det som Han har skänkt er.”1

Abûl-´Abbâs Muhammad bin Yazîd al-Mubarrid sade:

Lag är början av en väg medan levnadsregel är vägens fortsättning.”

Versen betyder att Allâh gav Tora till dess folk, Evangeliet till dess folk och Qur’ânen till dess folk. Det vill säga innan alla föreskrifter avskaffades av Qur’ânen. Efter Qur’ânen finns varken några lagar eller några levnadsregler än de som Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har förkunnat.

وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً

Om Allâh hade velat hade Han helt visst gjort er till ett enda samfund…”

Med en föreskrift, en skrift och ett sändebud.

وَلَكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَآ آتَاكُم

… men det var Hans vilja att sätta er på prov genom det som Han har skänkt er.”

Han ville dock inte den enigheten. Istället vill Han pröva er med olika föreskrifter beroende på olika tider och sändebud; kommer ni att efterleva och underkasta er dem? Eller kommer ni att utelämna dem och skilja er från dem i enlighet med Allâhs vilja och vishet, tendera till lustar och ersätta vägledning mot villfarelse?

15:48