En flod mellan dig och imamen

Imâm Muhammad bin Ismâ´îl al-Bukhârî (d. 256)

al-Musnad as-Sahîh (729)

80 – Kapitel om att en flod eller ett skränk befinner sig mellan imamen och församlingen

al-Hasan sade:

”Det är harmlöst att be om det finns en flod mellan dig och honom.”

Abû Midjliz sade:

”Han ska rätta sig efter imamen om det så finns en väg eller en vägg mellan dem, förutsatt att han hör imamens Takbîr.”

729 – Muhammad berättade för oss: ´Abdah underrättade oss, från Yahyâ bin Sa´îd al-Ansârî, från ´Amrah, från ´Â’ishah som sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad nattbönen i sitt rum som omgavs av en låg vägg. Människorna såg att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad, varvid de började be bakom honom. Nästa morgon var det samtalsämnet. Nästa natt bad han igen, varvid människorna bad bakom honom. Han gjorde så två-tre nätter. Natten därpå kom Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte för att be. När människorna började prata om det morgonen därpå, sade han: ”Jag fruktade att ni skulle åläggas nattbönen.”1

1Muslim (761).