En flicka måste fasta om hon har nått puberteten

Publicerad: 2013-01-26
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: al-Muntaqâ (3/132)

 

Fråga: När jag var fjorton år fick jag min månatliga period. Det året fastade jag inte Ramadhân som resultatet av min och min familjs okunnighet. Vi var åtskilda från de lärda och kände inte till detta. Jag fastade dock när jag var femton år. Jag hörde vissa lärda säga att om en
kvinna får sin månatliga period, åläggs hon att fasta även om hon skulle få den innan pubertetsåldern. Vi hoppas att ni kan klargöra frågan.

Svar: Denna kvinnliga frågeställare har inte syndat, ty hon lät bli att fasta det året utav okunnighet. En okunnig person syndar inte. Men då hon får veta att hon är ålagd att fasta, måste hon ta igen och fasta den månaden som hon inte fastade efter att ha fått sin menstruation. När en kvinna når puberteten, blir det obligatoriskt för henne att fasta. En kvinna når puberteten när hon får eller uppnår något av dessa fyra:

1. Femtonårsåldern.

2. Könshår.

3. Utlösning.

4. Menstruation

Om hon får eller uppnår något av dessa fyra, har hon nått puberteten och blivit ansvarig för sina handlingar. I detta skede blir dyrkan obligatorisk för henne liksom den är obligatorisk för de vuxna.