En fasta med flera avsikter

Publicerad: 2013-01-26
Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: al-Muntaqâ (2/434)

Fråga: Varje månad fastar en person de Vita dagarna. Om han nu fastar dessa tre dagar – är det då tillåtet för honom att fasta tre dagar till för att kunna anses ha fastat de sex dagarna av Shawwâl?

Svar: De sex dagarna av Shawwâl är enskilda dagar som inte har något med de Vita dagarna att göra. Det är rekommenderat att fasta de sex dagarna för sig och de Vita dagarna för sig så att belöningen blir större. Däremot anser jag det inte vara korrekt att fasta de sex dagarna under de Vita dagarna och att belöningen i så fall endast kommer att beröra de sex dagarna. På så sätt är det rekommenderat att fasta de Vita dagarna någon annan gång och Allâh vet bättre.