En fasta, flera avsikter

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)

حكم-جمع-اكثر-من-نية-في-الصوم-الواحد">https://binbaz.org.sa/fatwas/15441/

Fråga: Om de Vita dagarna skulle infalla en måndag eller en dag som måste fastas som botgöring, får jag då avse att fasta både måndagsfastan, en av dessa Vita dagarna och boten en och samma dag?

Svar: Om fastan är obligatorisk, måste den föregås av en obligatorisk fastas avsikt. Skulle båda fastorna vara frivilliga, såsom en måndag på en av de Vita dagar, uppnås två syften med samma handling – och lov ske Allâh för det. Däremot måste obligatorisk kompensation föregås av en obligatorisk fastas avsikt, oavsett vilken veckodag det handlar om. I så fall ska personen först se till att avklara sina obligatoriska dagar och sedan inleda sina frivilliga. Om en man eller en kvinna måste ta igen obligatorisk fasta, gör de det innan de tar sig an frivillig fasta.