En ensam kvinna skall inte ens färdas 6 km

al-Bukhârî sade:

319 – Yahyâ bin Bukayr berättade för oss: al-Layth berättade för oss, från ´Uqayl, från Ibn Shihâb, från ´Urwah, från ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) som sade:

”Vi begav oss tillsammans med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) på Avskedsvallfärden. Vissa av oss avsåg ´umrah medan andra avsåg vallfärd. När vi kom fram till Makkah sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Den som har avsett ´umrah utan offerdjur skall gå ut ur ihrâm. Den som har avsett ´umrah med offerdjur skall inte gå ut ur ihrâm förrän han slaktar sitt offerdjur. Den som har avsett vallfärd skall fullborda sin vallfärd.” Jag fick min månadscykel som varade till och med ´Arafah-dagen och jag var en av dem som bara hade avsett ´umrah. Till följd därav befallde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) mig att fläta upp mitt hår, kamma ut det, avse vallfärd och lämna ´umrah. Jag gjorde så till dess att jag hade vallfärdat klart. Därefter skickade han ´Abdur-Rahmân bin Abî Bakr med mig och befallde mig att ta om min ´umrah från Tan’ îm.”

Hadîthen bevisar att en kvinna inte får resa utan mahram. Ty profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde hennes broder att göra ´umrah med henne från Tan´îm1.

1Avståndet mellan den Heliga moskén och Tan’ îm är 6148 meter. Se https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B9%D9%8A%D9%85