En enkel religion

Måhända säger någon att om föreskriften är så enkel, vad betyder då hadîthen:

”Paradiset omsluts av svårigheter…”1?

Och varför berömmer Allâh de tålmodiga och befaller Sina slavar att härda?

Svaret är att det är vidriga själar som försvårar det enkla eftersom de flyr från det och är ovana vid det. Det föreskrivna i sig är inte svårt. Därför ser vi att rättfärdiga människor tar lätt på mycket av det som andra ser stort på. Om svårigheten hade funnits i den föreskrivna handlingen, skulle den varit svår alltid och överallt. Allâh (ta´âlâ) talade om den innebörden när Han sade om bönen:

وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ

”Det är förvisso svårt utom för de ödmjuka.”2

Det bevisar att goda handlingar i sig är varken svåra eller besvärliga, men det är de onda själarna som tycker det.

1Muslim (2822).

22:45