En dröm från Satan

Fråga: En kvinna begravdes utmed Sunnah. Därefter drömde sonen hur hans moder fördömde honom för att ha behandlat henne respektlöst och inte byggt något över hennes grav varvid han gjorde det. Skall en sådan dröm tas på allvar eller är den från Satan?

Svar: Den är från Satan. Han skall inte ta drömmen på allvar och han skall inte agera utmed den. Det motsäger Sunnah.