En dogm grundad på kätteri och otro

Angående Râfidhah, ligger grunden till deras innovationer i kätteri och otro. Avsiktlig lögn är utspritt bland dem. De erkänner det när de säger:

”Vår religion är dubelmoral.”

Det innebär att de säger något de inte tror på. Det är inget annat än lögn och hyckleri. Trots de säger de att det är de som är de troende och ingen annan av muslimerna. Därtill anklagar de de tidiga föregångsmännen för avfall och hyckleri. De stämmer in på ordspråket:

”Den stack mig med sitt gift och smet iväg.”

Det finns trots allt ingen som visar islam som är så nära hyckleri och avfall som de. Det finns ingen grupp som har så många avfällingar och hycklare som de.