En dogm, en metodik

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Madjmû´-ul-Fatâwâ (1/169-170)

Fråga: Behandlar Salafs metodik enkom dogm eller hela religionen?

Svar: Salafs metodik omfattar den dogm och metodik som framfördes av Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Den omfattar dogm, dyrkan, relationer, politik, ekonomi och alla andra aspekter som berör livet. Ty den metodiken är konstruktiv. Därtill är det inte tillåtet att lämna den metodiken under några som helst omständigheter.

Vissa innovatörer och sekter säger sig ha Salafs dogm men al-Ikhwân al-Muslimûns struktur eller metodik. På så sätt bedrar de både sig själva och alla andra. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade bara en dogm och en metodik. Det är inte tillåtet för en muslim att lämna någotdera. Den som lämnar bådadera eller någotdera lämnar Salafiyyah, vare sig han vill eller inte.