En Djilbâbs utseende och funktion

Publicerad: 2013-01-26
Författare: ´Allâmah Bakr bin ´Abdillâh Abû Zayd
Källa: Hirâsat-ul-Fadhîlah, sid. 32

 

Djilbâb är ett tjockt klädesplagg som täcker kvinnan från huvudet till fötterna. Den täcker hela hennes kropp inklusive kläder och utsmyckningar. Den kallas även för Mulâ´ah, Milhafah, Ridâ’, Dithâr och Kisâ’. Det är det som kallas för ´Abâ’ah och som has av kvinnorna på den arabiska halvön.

En Djilbâb skall läggas ovanpå huvudet och slöjan, Khimâr, och över hela hennes kropp och utsmyckningar så att hon täcker sina fötter. För att en Djilbâb verkligen skall uppfylla sin funktion, och det är att täcka kvinnans lemmar, kläder och smycken, krävs det att följande krav uppfylls:

1 – Den skall vara tjock och inte genomskinlig och tunn.

2 – Den skall inte vara åtsittande.

3 – Den skall vara vid så att den inte avslöjar lemmarna.

4 – Den skall bara vara öppen på framsidan och öppningarna till ärmarna skall vara trånga.

5 – Den skall läggas ovanpå huvudet och inte på axlarna. Att lägga den på axlarna avviker från namnet Djilbâb som Allâh har förpliktigat de troende kvinnorna. Likaså avslöjar den en del av kroppens former. Därtill påminner det om männens klädsel.

6 – Den skall inte vara utsmyckad i sig och inte heller skall det finnas utsmyckningar på den som broderingar, dekorationer, symboler och texter.

7 – Den skall täcka hela kroppen från huvudet till fotsulorna. På så sätt vet vi att en Djilbâb som endast går ned till knäna inte stämmer överens med Sharî´ah.

Det finns en ny trend och det är att kvinnan skriver sitt namn, eller sina initialer, på sin Djilbâb på arabiska eller något annat språk, så att den som ser henne läser hennes namn. Detta är en ny nonsens som kvinnan har råkat ut för. Det är en väldig prövning som medför problem för henne. Det är förbjudet att tillverka och handla med sådana kläder.