En djävul vid namn Walhân

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/108)

Jag berättade för min fader att jag använder mycket vatten till tvagning. Han förbjöd mig det och sade:

Käre son! Det sägs att tvagningen har en djävul vid namn Walhân.”

Det sade han flera gånger till mig. Han förbjöd mig att använda mycket vatten och sade:

Käre son! Dra ned på vattnet!”