En destruktiv ideologi

De som följer Mu’awwilah säger att resningen (الإستواء) betyder erövring (الإستيلاء). Så säger de flesta Mu’awwilah som Ahmad bin Yahyâ, Tha´lab, az-Zadjdjâdj och al-Farrâ’. Andra säger att det betyder makt och dominans.

Sundheten och räddningen ligger i att framföra det ordagrant och att resningen och existensen är som de nämns i Qur’ânen och Sunnah, utan föreställning, tillgjordhet, tomt prat eller reducering av något som har sagts.

Den som faller i överdrift eller underdrift har avvikit från Salaf. Han står inte på räddningens väg. Han är inte skyddad mot fel. Han beträder inte sundhetens och riktighetens stig.