En definitiv egenskap

Nedstigningen nämns inte i Qur’ânen, men den nämns i Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîther. adh-Dhahabî nämnde den i ”al-´Uluww”:

”Vår Herre (´azza wa djall) stiger varje natt ned till den nedersta himlen när den första tredjedelen av natten har gått och säger: ”Jag är Konungen! Vem är det som frågar Mig så att Jag må ge honom? Vem är det som tillber Mig så att Jag må besvara honom? Vem är det som ber Mig om förlåtelse så att Jag må förlåta Honom?”

Sedan sade adh-Dhahabî:

”Dess berättarkedja är stark. Det sägs till och med att hadîthen om nedstigningen är mångfaldigt rapporterad och därmed definitiv.”1

1al-´Uluww, sid. 59