En dålig gud

Muhriz bin ´Awn sade: Yûsuf bin ´Atiyyah berättade för oss, från sin fader som sade:

”Jag kom in till Abû Radjâ’ som sade: ”När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sändes hade vi en cirkelformad staty. Vi brukade bära den på ett säte. När vi flyttade blev vi av med stenen. Den hade glidit iväg och hamnat i sanden. Vi började leta efter den och hittade den täckt av sand. Jag tog ut den. Det var början på min islam. Jag sade: ”En gud som inte kan skydda sig själv mot sand och täcks av den är en dålig gud. Till och med geten skyddar sin slida med sin svans.” Det var början på min islam. När jag återvände till al-Madînah hade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dött.”