En dålig fader

Fråga: Måste jag lyda min fader som befaller mig att ta av mig slöjan? Eller måste jag trotsa honom?

Svar: Ja. Det är inte tillåtet att lyda honom i synd. Detta är synd. Det är en dålig fader. Du får inte lyda honom i det.