En dag i helvetet som tusen år på jorden

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ

Och de begär att du skall påskynda straffet; men Allâh frångår inte Sitt löfte och en dag är för din Herre detsamma som tusen år så som ni räknar.”1

Ibn ´Abbâs sade:

Det vill säga en av de sex dagar under vilka Allâh skapade himlarna och jorden.”

Mudjâhid och ´Ikrimah sade:

En av det nästkommande livets dagar.”

Beviset för det är hadîthen som Abû Sa´îd al-Khudrî rapporterade från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

Gläd er, Muhâdjirûns fattiga, över det fulländade ljuset på Domedagen! Ni skall inträda i paradiset en halv dag innan de rika, vilket motsvarar 500 år.”

Ibn Zayd sade:

Versen:

وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ

… och en dag är för din Herre detsamma som tusen år så som ni räknar.”

handlar om dagarna i nästa liv. Versen:

فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

… under en dag vars längd är femtiotusen år.”2

handlar om Domedagen.”

Versen handlar om att de påskyndar ett straff vars en dag motsvarar tusen år.

Det har också sagts att de påskyndar ett straff som är så tufft, utdraget och hårt att det verkar som tusen år så som ni räknar. Hur kan ni påskynda det? Man brukar ju säga att olyckliga dagar går långsamt medan lyckliga dagar går snabbt.

En annan teori är att Han ser likadant på en dag och tusen utdragna år. Ty Han kan straffa dem när Han vill. Han missar inget om Han ger dem uppskov. Sett till Hans förmåga är det samma sak att påskynda deras straff som att skjuta upp på det. Detta är betydelsen av Ibn ´Abbâs ord som rapporteras av ´Atâ’.

122:47

270:4