En dag hos Allâh

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)
Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (3/312)

Allâh (subhânah) sade:

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ

“Och de begär att du skall påskynda straffet; men Allâh frångår inte Sitt löfte och en dag är för din Herre detsamma som tusen år så som ni räknar.”1

Sa´d bin Abî Waqqâs berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Jag hoppas att mitt samfund inte misslyckas hos min Herre då Han sinkar dem en halv dag.” Det sades till Sa´d: “Hur länge varar den halva dagen?” Han svarade: “500 år.”2

Ibn Abî Hâtim sade: Ahmad bin Sinân berättade för oss: ´Abdur-Rahmân bin Mahdî berättade för oss, från Isrâ’îl, från Simâk, från ´Ikrimah, från Ibn ´Abbâs som sade:

“Det vill säga dagarna under vilka Allâh skapade himlarna och jorden.”

Rapporterad av Ibn Djarîr via Ibn Bashshâr, från ´Abdur-Rahmân bin Mahdî. Samma sak sade Mudjâhid och ´Ikrimah. Också Ahmad bin Hanbal konkretiserade det i boken “ar-Radd ´alâl-Djahmiyyah”. Mudjâhid sade:

“Denna vers är som Hans (ta´âlâ) ord:

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاء إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ

”Han styr skapelsens ordning, från det högsta till det lägsta, och till sist stiger allt upp till Honom under en Dag vars längd, så som ni räknar, är tusen år.”3

1 22:47
2 Abû Dâwûd (4350). Autentisk enligt al-Albânî i “Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (4350).
3 32:5