En brist att säga att man inte vet?

Fråga: Vad råder ni den som anser det vara en brist att låta bli att svara eller säga att han inte vet om han inte kan svara på en fråga?

Svar: Det är ingen brist. Det är en fullkomlighet. Det bevisar en fromhet och försiktighet. Det är en fullkomlighet och ingen brist. Det är en brist att svara på alla frågor. Det är en brist. Att man är på sin vakt och försiktig är en fullkomlighet. Personen agerar så för sin religions bästa och även för frågeställarens bästa då han inte orsakar hans fall. Han önskar både sig själv väl och personen som frågar honom.

Han som inte har svar på frågan säger att han inte vet. Han skall inte känna sig illa till mods av att säga att han inte vet. Att säga att man inte vet är mildare än att svara utan kunskap. Du skonas när du säger att du inte vet. Därför säger de lärda att den som inte kan säga att han inte vet går under. Om du inte vet får du säga att du inte vet och att Allâh vet bättre.