En bok och en korg dadlar

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (12/564)

Ahmad bin Salamah sade:

Muslim hade en sittning till repetition. Då han fick höra en hadîth som han inte kände till, gick han hem, tände lyktorna och sade till hushållet: ”Ingen av er får komma in.” Det sades: ”Vi har fått en korg dadlar i skänk.” Han sade: ”Lägg fram den.” De lade fram den och så började han leta efter hadîthen. Samtidigt åt han dadel efter dadel. När gryning infallit var dadlarna slut och han hade hittat hadîthen.”

Rapporterad av Abû ´Abdillâh al-Hâkim som sade:

En pålitlig vän sade till mig att han dog av det.”