En bild kan förstöras på flera sätt

Publicerad: 2012-05-29
Författare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: al-Qawl al-Mufîd (2/448)

 

Muslim rapporterade via Abûl-Hayyâdj som berättade att ´Alî sade till honom:

”Skall jag inte skicka dig på samma uppdrag som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skickade mig? Att du inte ser en bild utan att du förstör den och att du inte ser en upphöjd grav utan att du jämnar den.”1

Om bilden är färgad, målar man över den med en annan färg så att man inte kan se bildens drag.

Om bilden är en skulptur, avlägsnar man dess huvud, vilket nämns i Djibrîls föregående hadîth.

Om bilden är graverad, skall ansiktet graveras ytterligare så att man inte kan se dess drag.

En bild kan alltså förstöras på följande sätt. Likaså gäller hadîthen till synes bilden som dyrkas vid sidan av Allâh och bilden som inte dyrkas vid sidan av Honom.

1 Muslim (969).