En av de bästa böckerna om hur kvinnan skall vara

Publicerad: 2013-01-26
Talare: Shaykh Muhammad bin Abdillâh al-Imâm
Källa: https://www.olamayemen.net/MultimediaDetails_ar.aspx?ID=8551&size=2&ext=.mp3

 

Fråga: Vad anser ni om Shaykh Bakr bin ´Abdillâhs [Abû Zayd] bok ”Hirâsat-ul-Fadhîlah”?

Svar: Den är en av de bästa och värdefullaste böckerna som finns i det ämnet. Må Allâh förbarma Sig över dess författare och underlätta dess utgåva fram till Domedagen.