En arab från Quraysh

1007 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Människorna följer Quraysh i den här sakfrågan; deras muslimer följer deras muslimer och deras otrogna följer deras otrogna.”

Rapporterad av al-Bukhârî (6/413), Muslim (2/6), at-Tayâlisî (2380) och Ahmad (2/242-243) via Abûz-Zinâd, från al-A´radj, från Abû Hurayrah, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Hadîthen är en konkret avvisning av vissa gamla, vilsna sekter samt några, nutida författare och islamiska grupper, som inte kräver att kalifen är arab från Quraysh. Märkligare än så är att en Shaykh som associerar sig med Salafiyyah skrev en avhandling benämnd ”ad-Dawlah al-Islâmiyyah”. Däri nämner han kraven för en kalif – alla krav bortsett från detta. Han ignorerade dessa och liknande hadîther. När jag påminde honom om det log han tillbaka, som ett tecken på att inte forska i ämnet. Jag vet inte om han gjorde så för att han inte anser det vara ett krav eller för att han inte är redo ur en vetenskaplig synvinkel att göra en sådan forskning. Oavsett vad, så är författaren ålagd att eftersträva sanningen vad han än skriver om och avstå från alla partistiska inriktningar och politiska strömmar. Därtill skall han varken ha som mål att hålla med majoriteten eller minoriteten.