En ´Aqîqah för vardera barn

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (25)

Fråga: Får man slakta en ´Aqîqah för flera barn samtidigt?

Svar: Nej. Två lamm slaktas för en pojke och ett lamm för en flicka. En ´Aqîqah för vardera barn, vill säga.