En annan sorts förvåning

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Ahkâm min al-Qur’ân al-Karîm (1/459-460)

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُاْ الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ

”Dessa är de som har bytt bort vägledning mot villfarelse och förlåtelse mot straff. Vilken iver visar de inte att pröva på Eldens plåga!”1

Versen bevisar Allâhs förvåning när Han (´azza wa djall) säger:

فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ

”Vilken iver visar de inte att pröva på Eldens plåga!”

Förvånas Allâh (´azza wa djall) över något? Jovars. Allâhs förvåning är en av Hans egenskaper. Dels har Han bekräftat den i Qur’ânen enligt en läsning:

بَلْ عجبتُ وَيَسْخَرُونَ

”Nej! Jag häpnar och de hånar och gör narr.”2

Dels sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

Vår Herre förvånas över Sina slavars hopplöshet trots att Hans ändring är nära. Han tittar på er när ni har det svårt och är hopplösa. Han börjar skratta eftersom Han vet att er räddning är nära.”3

Däremot är Allâhs (´azza wa djall) förvåning inte som människans förvåning. Människans förvåning beror på överraskning och okunnighet om kommande förlopp, medan ingenting är dolt för Allâh (´azza wa djall). Allâhs förvåning handlar om vetskap om ovanliga företeelser.

12:175

237:12

3Ibn Mâdjah (181). God enligt al-Albânî i ”as-Sahîhah” (2810).