En 1/4 av en man är bättre än ingen man alls

Fråga: Anser ni att månggifte löser problemet på de många singla kvinnorna i vårt samhälle?

Svar: Ja. Vad som löser det problemet är bland annat månggifte. Det är bättre för en kvinna att gifta sig med en man som tar hand om henne, ser efter henne och bildar en rättfärdig avkomma med henne – om hon så skulle få en ¼ av honom – än att hon lever ensam utan fördelarna med en make och utsatt för prövningar. Detta är en av de största visheterna bakom månggiftet. Månggiftet gagnar kvinnan mer än vad det gagnar mannen.

De problem som kvinnan kan råka ut för med makens hustru konfronteras av de övervägande fördelarna som finns i det äktenskapet. Den kloke väger fördelarna med nackdelarna, nyttan och skadan, och tar det som är övervägande.

Äktenskapets fördelar väger tyngre än de eventuella problemen som kan finnas i ett månggifte.