Elva saker att tänka på inför ´Îd

1 – Bada och ta på dig fina kläder inför ´Îd-bönen. Mâlik rapporterade i sin ”al-Muwatta’” via Nâfi´ som sade:

”Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) brukade bada på Fitr-dagen innan han gick ut till böneplatsen.”

Berättarkedjan är autentisk.

Ibn-ul-Qayyim sade:

”Det har bekräftats att Ibn ´Umar, som var känd för att hålla riktigt hårt vid Sunnah, brukade bada innan han gick ut på ´Îd-dagen.”1

Det har även bekräftats att han (radhiya Allâhu ´anh) brukade ha på sig fina kläder i samband med de två ´Îd-bönerna. Ibn Hadjar sade:

”Ibn Abîd-Dunyâ och al-Bayhaqî har rapporterat med en autentisk berättarkedja att Ibn ´Umar tog på sig sina bästa kläder i samband med ´Îd-bönerna.”2

Utmed bland andra dessa två rapporteringar anser många lärda det vara rekommenderat att bada och klä sig fint inför ´Îd-bönerna.

2 – Det är Sunnah att äta ett udda antal dadlar innan man går ut till ´Îd-bönen på Fitr-dagen. De kan vara tre, fem eller fler. Anas (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick inte ut på Fitr-dagen förrän han hade ätit dadlar. Han åt ett udda antal.”3

3 – På ´Îd-dagen är det Sunnah att göra Takbîr från och med att man går hemifrån till dess att man kommer fram till böneplatsen. Männen skall göra det högt och kvinnorna skall göra det tyst. ´Abdullâh bin ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde Takbîr på Fitr-dagen från och med att han gick hemifrån till dess att han kom fram till böneplatsen.”4

Nâfi´ sade:

”Ibn ´Umar gjorde Takbîr högt på Fitr- och Adhhâ-dagarna till dess att han kom fram till böneplatsen. Sedan fortsatte han till dess att imamen kom varefter han gjorde Takbîr med hans Takbîr.”5

Observation! Enstämmig och kollektiv Takbîr är en innovation. Den har inte bekräftats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eller hans följeslagare. Var och en skall göra Takbîr för sig.

4 – Det är Sunnah att promenera till ´Îd-bönen. ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Det är Sunnah att promenera till ´Îd-bönen.”6

5 – Det är Sunnah att komma till bönen via en väg och därifrån via en annan. Djâbir (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick olika vägar på ´Îd-dagen.”7

6 – Det är föreskrivet att be ´Îd-bönen efter soluppgången. Den skall bes utan böneutrop eller Iqâmah. ´Îd-bönen består av två Raka´ât. Första Rak´ah består av sju Takbîrât och andra Rak´ah består av fem Takbîrât. Det är Sunnah för imamen att läsa kapitlen ”al-A´lâ” och ”al-Ghâshiyah” respektive ”Qâf” och ”al-Qamar”. Predikan skall hållas efter bönen. Det är starkt rekommenderat för kvinnorna att närvara. Några av bevisen för det är:

1 – ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”Under Fitr- och Adhhâ-bönerna gjorde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sju Takbîrât i den första Rak´ah och fem Takbîrât i den andra.”8

2 – an-Nu´mân bin Bashîr (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Under ´Îd-bönerna läste Allâhs sändebud ”al-A´lâ” och ”al-Ghâshiyah”.”9

3 – ´Ubaydullâh bin ´Abdillâh bin ´Umar bin al-Khattâb frågade Abû Wâqid al-Laythî:

”Vad läste Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) under Adhhâ- och Fitr-bönerna?” Han svarade: ”Han läste ”Qâf” och ”al-Qamar”.”10

4 – Umm ´Atiyyah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”Unga kvinnor som precis har mognat, skygga jungfrur och menstruerande kvinnor skall gå ut – det vill säga till ´Îd-bönerna – och de skall beskåda godheten och de troendes bön. Vad gäller de menstruerande kvinnorna, så skall de undvika böneplatsen.”11

5 – Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Jag upplevde ´Îd-bönen med Allâhs profet, Abû Bakr, ´Umar och ´Uthmân; alla bad innan predikan.”12

6 – Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad ´Îd-bönen utan böneutrop eller Iqâmah.”13

7 – Om ´Îd infaller en fredag behöver personen som har bett ´Îd-bönen inte be fredagsbönen. Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”I dag infaller ´Îd en fredag. Den som vill kan förrätta ´Îd-bönen i stället för fredagsbönen. Vi kommer däremot att förrätta fredagsbönen.”14

8 – För den som missar ´Îd-bönen med muslimerna är det föreskrivet att ta igen den på egen hand. I så fall skall den bes som den är.

Om människorna får reda på att det är ´Îd-dagen först efter att solen har lämnat medianen, ber de alla ´Îd-bönen dagen därpå. Abû ´Umayr bin Anas berättade att hans farbror från profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare sade:

”En karavan anlände till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och vittnade att de hade sett nymånen kvällen innan. Följaktligen befallde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dem att bryta fastan och gå till böneplatsen dagen därpå.”15

9 – Det är okej att gratulera varandra i samband med ´Îd och säga:

تقبل الله منا ومنكم

”Må Allâh acceptera från oss och er.”

Ibn-ut-Turkmânî sade:

”Det finns en bra hadîth i ämnet… Muhammad bin Ziyâd sade:

”Jag var tillsammans med Abû Umâmah al-Bâhilî och andra av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare. På hemvägen sade till varandra:

تقبل الله منا ومنك

”Må Allâh acceptera från oss och dig.”

Ahmad bin Hanbal sade:

”Dess berättarkedja är bra.”16

10 – ´Îd-dagen är en dag av glädje. Anas (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”När Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) anlände till al-Madînah roade de sig under två dagar. Han sade: ”Vad är det för dagar?” De svarade: ”Vi brukade roa oss under dem under den hedniska tiden.” Då sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Allâh har ersatt dem med något som är bättre än de; Adhhâ-dagen och Fitr-dagen.”17

11 – Du som är muslim skall akta dig för att falla i sådant som motsäger Sharî´ah. Många män har på sig kläder som går under anklarna och rakar sig. De firar på ett förbjudet sätt när de lyssnar på musik. Kvinnorna klär sig uppseendeväckande och blandas med män. Du som är en vaksam fader skall akta dig för att ta din familj till beblandande nöjesplatser, stränder eller utflykter som består av synder.

1Zâd-ul-Ma´âd (1/442).

2Fath-ul-Bârî (2/51).

3al-Bukhârî.

4Hadîthen är autentisk via andra rapporteringar.

5ad-Dâraqutnî med den autentisk berättarkedja.

6at-Tirmidhî som sade: ”Hadîthen är god. De flesta lärda praktiserar den. De rekommenderar att man promenerar till böneplatsen och att man endast brukar transportmedel vid behov.”

7al-Bukhârî.

8Sahîh Sunan Abî Dâwûd.

9Sahîh Sunan Ibn Mâdjah.

10Muslim.

11al-Bukhârî och Muslim.

12Muslim.

13Sahîh Sunan Abî Dâwûd.

14Sahîh Sunan Abî Dâwûd.

15Abû Dâwûd, at-Tirmidhî, an-Nasâ’î och Ibn Mâdjah. Autentiserad av bland andra al-Bayhaqî, an-Nawawî och Ibn Hadjar.

16al-Djawhar an-Naqî (3/320).

17Sahîh Sunan Abî Dâwûd.