Eliten fördömer al-Ikhwân al-Muslimûn

Fråga: al-Ikhwân al-Muslimûn har inträtt Saudiarabien sedan en tillbaka och har blivit klart aktiva bland studenterna. Hur pass stämmer deras rörelse överens med Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metodik?

Svar: al-Ikhwân al-Muslimûns rörelse kritiseras av de lärdas elit. Ty den är inte baserad på ett kall till Tawhîd och varning för avguderi och innovationer. De har speciella tillvägagångssätt och saknar ett kall till Allâhs religion och den korrekta dogmen som has av Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah. Sålunda måste al-Ikhwân al-Muslimûn måna om Salafiyyahs kall som går ut på att kalla till Tawhîd och fördöma gravdyrkan, fasthållning vid de döda och åkallan till de döda liksom al-Hasan, al-Husayn och al-Badawî. De är skyldiga att måna om denna grundläggande grund, nämligen betydelsen av ‘det finns ingen sann gud utom Allâh’ som är grunden till religionen. Det första som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kallade Makkahs invånare till var att dyrka endast Allâh och betydelsen av ‘det finns ingen sann gud utom Allâh’.

Många lärda kritiserar al-Ikhwân al-Muslimûn på grund av detta. De uppmanar alltså inte människorna att uppriktigt dyrka Allâh allena och inte heller fördömer de ignoranterna som fäster sig vid de döda genom att be dem om hjälp, avlägga eder för dem och slakta för dem. Sådana handlingar är större avguderi.

De kritiserar dem även för att inte följa Sunnah, måna om den ädla hadîthen och rätta sig efter Salafs metodik inom de föreskrivna domarna.

Det finns mycket annat. Jag hör mycket från al-Ikhwân som de kritiserar dem för. Vi ber Allâh vägleda dem.