Elinstallation i Sûfiyyahs moské

Fråga: Är det tillåtet att förse en av Sûfiyyahs moskéer med elektricitet? Det finns lekmän som ber i den, men moskén har salar och rum som Sûfiyyah håller sina lektioner i.

Svar: Hitta en ren moské som inte rymmer dessa saker.