Elever står upp för lärarinnan

Publicerad: 2010-07-11
Talare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz
Källa: Madjmû´ Fatâwâ wa Maqâlât Mutanawwi´ah (5/349)

 

Fråga: Vad är domen för att kvinnliga elever står upp för lärarinnan utav respekt?

Svar: Att kvinnliga elever står upp för lärarinnan och att manliga elever står upp för läraren är någonting som inte bör göras. Det minsta man kan säga är att det är ytterst föraktfullt. Anas (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”De älskade ingen mer än Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Trots det brukade de inte ställa sig upp för honom när han kom in till dem då de visste att han hatade det.”

Dessutom sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Den som tycker om att män reser sig upp för honom, skall förbereda sin plats i Elden.”

Domen för kvinnorna är densamma som för männen i denna fråga.