Eleven bär på lärarens skor

Vi vet att det fanns följeslagare som var kända för att bära på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sandaler. Tycker du att studenten skall göra så med sin älskade lärare? Skall vi låta honom göra det? Jag tycker inte det. Varför inte? Därför att en liknande högaktning kan vara prövande för följaren och den följde. Således är det lämpligt att citera Abû ´Umar bin ´Abdil-Barr som sade:

”Att pussa handen är en mindre Sudjûd.”

Han eller någon annan, det är jag som tvekar, sade också:

”Att pussa handen är prövande för den följde och en förnedring av följaren.”

Det kan man se ibland när en person både pussar lärarens hand och bugar sig. Bugning är en form av Sudjûd. Det bevisas i Mu´âdh bin Djabals (radhiya Allâhu ´anh) hadîth; han befann sig i Damaskus på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid och var frånvarande från honom en tid. Under den här frånvaron växte hans längtan efter profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till sig allt starkare. Så fort han återsåg profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ville han göra Sudjûd till honom. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd honom det och undrade vad han höll på med varpå Mu´âdh svarade:

”Allâhs sändebud! Jag kom till Levanten och såg hur de kristna gör Sudjûd till sina biskopar och patriarker; jag tycker att du har mer rätt till Sudjûd än de.”

Han ville högakta honom utav vördnad och respekt, men det var ingen högaktning. Det var till och med värre än att man stod upp för honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det jag vill säga är att om läraren hade varit lika fullkomlig som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och eleven som Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh), skulle jag ansett det vara tillåtet för honom att bära på sin lärares sandaler. I så fall hade jag varken fruktat för den följdes prövning eller följarens förnedring. Därför kan vi inte säga att dagens elever skall respektera sina lärda liksom följeslagarna respekterade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Man får som sagt göra så gott man kan.