Elev till Mudjâhid och Tâwûs, vilseledd på äldre dar

´Abdullâh bin Abî Nadjîh ath-Thaqafî al-Makkî, Abû Yasâr. Imâm, pålitlig och Qur’ân-tolkare.

Han rapporterade från Mudjâhid, Tâwûs, ´Atâ’ och deras gelikar.

Från honom rapporterade Shu´bah, ath-Thawrî, ´Abdul-Wârith, Sufyân bin ´Uyaynah, Ibn ´Ulayyah och andra.

Yahyâ bin Ma´în och andra sade att han var pålitlig men att han förnekade ödet.

Yahyâ bin al-Qattân sade:

”Han var Mu´tazilî.”

Ya´qûb as-Sadûsî sade:

”Pålitlig och Qadarî.”

al-Bukhârî sade:

”Han anklagades för Mu´tazilahs och Qadariyyahs lära.”

Ibn-ul-Madînî sade:

”Han anammade Mu´tazilahs lära.”

Ahmad sade:

”De förstörde honom på äldre dar. Han brukade sitta med ´Amr bin ´Ubayd.”

Yahyâ bin Sa´îd sade:

”Ibn Abî Nadjîh var en av kallarnas ledare.”