Elev till Ibn ´Abbâs och Ibn ´Umar, grundare till Qadariyyah

Ma´bad bin ´Abdillâh bin ´Uwaymir bin ´Ukaym al-Djuhanî. Han levde i Basrah. Han var den förste som förnekade ödet på följeslagarnas tid.

Han rapporterade från ´Imrân bin Husayn, Mu´âwiyah, Ibn ´Abbâs, Ibn ´Umar, Humrân bin Abân och andra.

Trots sin innovation var han en av sin tids lärda.

Från honom rapporterade Mu´âwiyah bin Qurrah, Zayd bin Rufay´, Qatâdah, Mâlik bin Dînâr, ´Awf al-A´râbî, Sa´d bin Ibrâhîm och andra.

al-Awzâ´î sade:

”Den förste som förnekade ödet var Sawsan i Irak. Han var kristen som konverterade till islam och sedan blev kristen igen. Ma´bad lärde sig av honom och Ghaylân al-Qadarî lärde sig av Ma´bad.”

Muhammad bin Ziyâd al-Alhânî sade:

”Vi var i moskén när vi såg hur Ma´bad al-Djuhanî fördes till ´Abdul-Malik. Människorna sade: ”Detta är en prövning.” Då sade Khâlid bin Ma´dân: ”En riktig prövning hade det varit om ledarna hade varit från dem.”

al-Hasan al-Basrî sade:

”Jag varnar er för Ma´bad al-Djuhanî. Han är vilsen och vilseledande.”

Yûnus sade:

”Jag var med om att al-Hasan fördömde Ma´bad. Men Ma´bad var vänlig mot honom och påverkade honom.”

Tâwûs sade:

”Akta er för Ma´bads åsikt. Han var en Qadarî!”

Mâlik bin Dînâr sade:

”Jag träffade Ma´bad i Makkah efter Ibn-ul-Ash´aths prövning. Han var sårad. Han hade deltagit i alla strider mot al-Hadjdjâdj.”

Sadaqah bin Yazîd sade:

”al-Hadjdjâdj torterade Ma´bad med olika metodiker utan att han jämrade sig. Därefter dödade han honom.”

Khalîfah sade:

”Han dog innan 90.”

Sa´îd bin ´Ufayr sade:

”År 80 korsfäste ´Abdul-Malik Ma´bad al-Djuhanî i Damaskus.”

Han korsfäste honom för att sedan släppa honom.